Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie
Strona główna Galeria Kontakt S.P. w Nowym Żmigrodzie
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "KREATYWNY PRZEDSZKOLAK-KREATYWNE DZIECKO

JPG

W tym roku szkolnym dzieci z oddziału przedszkolnego biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Kreatywny Przedszkolak-Kreatywne Dziecko".

Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu 

Główny cel niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Projekt realizowany jest w dniach 1.10.2020 – 30.05.2021. Harmonogram działań:

Październik – JESIENNA MAKIETA, W TYM WYKONANIE POSTACI Z KASZTANÓW LUB ŻOŁĘDZI

Listopad – KREATYWNA INTERPRETACJA OBRAZU: VAN GOGH SŁONECZNIKI

Grudzień – WYPLATANE, PRZEPLATANE OZDOBY ŚWIĄTECZNO – ZIMOWE ( MOGĄ BYĆ CHOINKOWE)

Styczeń – WITRAŻE DLA BABCI I DZIADKA

Luty – LODOWE KONSTRUKCJE

Marzec – NASZA MARZANNA

Kwiecień – WYPLATAMY KOSZYCZKI, NAJLEPIEJ PRZESTRZENNE ( MOGĄ BYĆ WIELKANOCNE)

Maj – SADZONKA DLA MAMY I TATY

 

 

Napiane przez Dorota Marchewka, dnia 2020-09-25 o godzinie 21:38:05
LISTY DO ZIEMI 2020

         Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA. Założeniem akcji jest pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych, które mają zwrócić uwagę na problem związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie.

  Listy są pisane na specjalnym papierze wykonanym z makulatury, który – wraz
z materiałami edukacyjnymi – jest przekazywany do zgłaszających się gmin. Pisanie listów zostało poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkole. Następnie, dzieci przekazują listy dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem z nimi podejmują proste działania proekologiczne.

   My, dorośli, często jesteśmy leniwi i sceptyczni – w naszym mniemaniu są ważniejsze sprawy niż troska o środowisko. Dzieci na to lenistwo nam nie pozwalają – przychodzą, pytają i oczekują reakcji. Często ta postawa młodych ludzi jest impulsem, który sprawia, że zaczynamy zmieniać nasze nawyki.

  Myślę, że to byłoby czymś niesamowitym, gdyby setki tysięcy osób zmobilizowało się i postanowiło wprowadzić choć drobną zmianę w swoim życiu np. zacząć segregować śmieci, zamienić jednorazówkę na torbę eko, posprzątać – chociażby trawnik niedaleko domu. To byłby doskonały pierwszy krok!

Niech dziecięca wiara w to, że możemy wpłynąć na rzeczywistość, będzie dla nas motywacją.

Napiane przez Dorota Marchewka, dnia 2020-09-24 o godzinie 11:22:51
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 2020

W  środę szesnastego września zajęcia uczniów z naszej szkoły odbyły się nieco inaczej niż zwykle. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się na pobliską łąkę, gdzie odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Podczas wspólnych zmagań sportowych, wesołych zabaw, pląsów i śpiewów dzieci poszerzyły wiedzę na temat historii ziemniaka, zajadały się  pieczonymi w ognisku ziemniakami. Wspaniałą atrakcją było wykonanie stempli z ziemniaków i odbijanie pieczątek na kartkach. To była bardzo ciekawa lekcja przyrody. Humory i pogoda dopisała, więc i zabawa była znakomita! 

 

Napiane przez Dorota Marchewka, dnia 2020-09-16 o godzinie 13:00:04
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 1 września uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2020/2021. Uczniowie przybyli do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele parafialnym w Starym Żmigrodzie. Po mszy wszyscy udali się do szkoły. Zebranych powitała kierownik szkoły Pani Bernadeta Olejko. Dla pierwszoklasistów dzwonek dosłownie zabrzmiał po raz pierwszy i odtąd to on, przez wiele lat, będzie wyznaczał ich rytm życia. W tak doniosłej chwili nie mogło zabraknąć bliskich, towarzyszących i wspierających najważniejsze osoby w tym dniu. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Pani Alicja Witkowska, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości, uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Po wystąpieniu  pani dyrektor słowa do uczniów i nauczycieli oraz rodziców skierował Przewodniczący Rady Gminy Henryk StrzelecW dniu dzisiejszym uczniowie nie tylko powitali nowy rok szkolny ale także uczcili rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Uczennice klasy trzeciej złożyły kwiaty i zapaliły znicz pod tablicą pamiątkową.

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.

 

Napiane przez Dorota Marchewka, dnia 2020-09-16 o godzinie 12:57:45
Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie COVID-19

Regulamin funkcjonowania 

Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie

 w okresie epidemii Covid-19

Rok szkolny 2020/2021

 

PODSTAWA PRAWNA:

1)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U z 2020r. poz. 493),

2)         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek system u oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

3)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI D-19

4)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

5)         Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

6)         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

7)         Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020 r.

8)         Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

9)         Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

10)       Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

11)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

12)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

13)       Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i placówek z dnia 25 sierpnia 2020r.

 

CEL PROCEDURY

Działanie ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19) w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

ZAKRES PROCEDURY

 

Działania dotyczą sprawowania opieki nad dziećmi oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 na terenie szkoły.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 

            DYREKTOR/ KIEROWNIK SZKOŁY:

 

1)         Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronowirusa COVID-19.

2)         Zapewnia pracownikom środki ochrony: maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące.

3)         Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

4)         Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek, maski.

5)         Organizuje pracę nauczycieli oraz pracownika obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronowirusa COVID-19.

6)         Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.

7)         Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur na stronie internetowej szkoły.

8)         Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (wg kolejności alfabetycznej) –sala (na górze) wyposażona   w zestaw ochronny: maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji. Uwaga! Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla COVID -19 (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu)   należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.

9)         Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, szatni, elementów na placu zabaw – ławki, huśtawki, karuzelę itp. oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

10)       Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. zabawki pluszowe.

11)       Dyrektor/ Kierownik wyznacza pracownika Szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika raz dziennie, po przyjściu do szkoły, wpisując pomiar do tabeli.

12)      W zależności od sytuacji epidemicznej w szkole dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego może zawiesić zajęci grupy, klasy, całej szkoły i prowadzić zajęcia na odległość.

 

PRACOWNICY SZKOŁY

 

Wszyscy pracownicy zgłaszają się do pracy wejściem głównym nr 1 (szatnia), dezynfekują ręce, dokonują pomiaru temperatury, co odnotowują w karcie monitorowania wejść pracowników.

 

OBOWIĄZKU PRACOWNIKÓW OBSŁUGI:

 

1)         Pracownik otwiera szkołę o godz. 7:00 i zamyka o 15:00.

2)         Po wejściu do szkoły przebiera się, zakłada maseczkę/przyłbicę.

3)         Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny– 1,5 m.

4)         Nie styka się z innymi pracownikami szkoły, w tym: uczniami i nauczycielami bezpośrednio.

5)         Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

6)         Regularnie co godzinę wietrzy pomieszczenia, w których przebywa.

7)         Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem, ławki i krzesła, parapety, podłogi.

8)         Co godzinę dezynfekuje pomieszczenie oraz sanitariaty, krany, kurki, umywalki, klamki, wyłączniki światła, wieszaki w szatni, szafki na buty.

9)         Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora/ Kierownika szkoły i pozostaje w domu.

10)       W przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora/ Kierownika szkoły.

11)        Kontroluje osoby wchodzące do szkoły, żeby miały zakryte usta i nos, zdezynfekowały ręce płynem umieszczonym przed szkołą.

12)        Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się do zaleceń.

13)        Nie zezwala na oczekiwanie rodzicom lub innym osobom odbierającym uczniów w korytarzu, zaleca oczekiwanie na zewnątrz w wyznaczonej strefie z zachowaniem bezpiecznego dystansu – 1,5 m.

14)        Dokumentuje wykonane czynności w odpowiednich rejestrach.

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

 

1)         Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce, po wejściu do sali może zdjąć maseczkę(przyłbicę), ale zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi osoba z zewnątrz np., pielęgniarka szkolna, Dyrektor Szkoły.

2)         Pracuje wg ustalonego przez Dyrektora/ Kierownika planu zajęć.

3)         Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w Szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronowirusem COVID-19.

4)         Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz nauczycielem.

5)         Co godzinę wietrzy pomieszczenie.

6)         Może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5m.

7)         Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw/boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

8)         Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny dystans – 1,5 m i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

9)       Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

10)       Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora/ Kierownika Szkoły i pozostaje w domu.

11)       W przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora/ Kierownika Szkoły.

12)       W zależności od sytuacji epidemicznej, nauczyciel wykonuje swoje obowiązki w trybie zajęć stacjonarnych, hybrydowych lub zdalnych.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 

1)         Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID -19 na terenie Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie zamieszczonymi na stronie internetowej Szkoły.

2)         Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.

3)         W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez uczniów maseczki; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu zaleca się zakładanie masek.

4)         Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.

5)         Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

6)         Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

7)         Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową.

8)         Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły.

9)         Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5m.

10)       Rodzice i opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły –, plac zabaw.; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu zaleca się zakładanie masek.

11)       Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Dyrektora/ Kierownika lub pracownika szkoły.

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW:

 

1)         Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce, z własnymi przyborami i podręcznikami, wodą oraz drugim śniadaniem.

2)         Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m. od innych osób, przed wejściem do budynku szkolnego dezynfekuje ręce.

3)         Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z planem lekcji.

4)         Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone stałe miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

5)         W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki, zakłada ją wtedy, gdy zbliża się do niego nauczyciel lub inna osoba. Uczeń pozostaje w bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczniów oraz nauczyciela.

6)         Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.

7)         Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma temperaturę 38°C i więcej, nie przychodzi na zajęcia.

8)         Jeśli przy pomiarze temperatury będzie ona wynosiła 38°C uczeń nie zostanie wpuszczony na teren szkoły, o zaistniałym fakcie pracownik powiadomi rodziców.

9)         Do czasu pojawienia się rodziców uczeń zostanie pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora/Kierownika szkoły w izolatce lub na zewnątrz szkoły w bezpiecznej odległości 1,5 m od pozostałych osób.

10)       Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z zajęć w szkole.

11)       W przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel postępuje według Procedury.


WYTYCZNE SANITARNE DLA OBSZARÓW SZKOŁY:

 

WEJŚCIE/WYJŚCIE ZE SZKOŁY

1) W celu sprawnej komunikacji szkoła korzysta z dwóch wejść/wyjść.

2) Każde wejście /wyjście jest przeznaczone dla określonych klas.

3) Przy każdym wejściu/wyjściu umieszczone jest dystrybutor lub pojemnik ze środkiem dezynfekującym.

4) Przy wejściach do budynku umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.

5) Wprowadzono dyżury osób do pilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

6) Wyznaczony pracownik obsługi kontroluje osoby wchodzące, w celu ograniczenia ruchu osób postronnych na terenie szkoły, mierzy temperaturę uczniom, których rodzice wyrazili na to zgodę. Odnotowuje uczniów, którzy mają temperaturę powyżej 37°C. Przy temperaturze 38°C nie wpuszcza ucznia do szkoły.

7) Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

8) Pracownik obsługi co godzinę dezynfekuje wejście do szkoły oraz korytarze.

 

SZATNIA SZKOLNA

1) Uczniowie klas 1-3 przebierają się i zmieniają obuwie korzystając z szatni w głębi korytarza, oddział przedszkolny korzysta z szatni przy wejściu.  W szatni może jednocześnie przebywać do 3 osoby.

2) Uczniowie sprawnie zmieniają obuwie oraz przebierają się, by maksymalnie ograniczyć czas pobytu w szatni.

3) Nad porządkiem w szatni czuwa pracownik obsługi lub nauczyciel.

4) Szatnia wietrzona jest ciągle w trakcie trwania pracy szkoły.

5) Dezynfekcja szatni odbywa się rano po opuszczeniu pomieszczenia przez uczniów oraz każdorazowo po skorzystaniu przez poszczególne klasy.

 

SALE SZKOLNE

 

1) Uczniowie odbywają wszystkie lekcje w tej samej sali lekcyjnej (wyjątek stanowią lekcje informatyki, wychowania fizycznego.

2) Uczniowie w miarę możliwości zachowują dystans ok.1,5 m pomiędzy stanowiskami podczas zajęć. Jeżeli dystans nie może być zachowany, uczniowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica).

3) Każdy uczeń ma wyznaczone miejsce w klasie, którego nie zmienia.

4) Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych, w ich bezpośrednim sąsiedztwie lub na podwórku szkolnym.

5) Sale lekcyjne są systematycznie wietrzone w czasie przerw, a w razie konieczności częściej (nie rzadziej niż raz na godzinę).

6) Wyznaczony pracownik szkoły dokonuje systematycznej dezynfekcji powierzchni dotykowych.

7) Poza salami lekcyjnymi uczniów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego lub zasłanianie ust i nosa.

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 

1) Przed wejściem do pracowni każdy uczeń dezynfekuje dłonie.

2) Uczniowie wchodzą do pracowni pojedynczo, zachowując odstęp 1,5 m, zajmują miejsce wskazane przez nauczyciela i nie zmieniają go w czasie zajęć.

3) Sala wietrzona jest co godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby w czasie zajęć.

4) Każdy uczeń przed zajęciami i w czasie zajęć ma obowiązek zgłosić nauczycielowi złe samopoczucie (typowe symptomy koronawirusa: kaszel, wysoka gorączka, duszności, płytki oddech). W razie niepokojących objawów choroby, uczeń jest umieszczony w izolatce.

5) Po zakończonej lekcji uczniowie wychodzą z sali z zachowaniem bezpiecznych odległości i dezynfekują ręce. Nauczyciel po zakończonych zajęciach wietrzy salę.

6) Pracownia komputerowa po odbytych zajęciach jest dezynfekowana.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

1)      Oddział przedszkolny przebywa w wyznaczonej sali i opiekę sprawują ci sami opiekunowie.

  1. Do oddziału przedszkolnego przyprowadza się tylko zdrowe dziecko.

2)      Tylko zdrowy rodzic/opiekun może przyprowadzić dziecko do oddziału przedszkolnego z zachowaniem środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki).

3)      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.

4)      Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko do oddziału przedszkolnego musi zdezynfekować ręce/rękawiczki płynem, który znajduje się przy wejściu do placówki

5)      Pracownik odbierający dziecko od opiekuna, przed wejściem do oddziału przedszkolnego mierzy dziecku temperaturę.

6)      W przypadku temperatury ciała 38°C dziecko nie może wejść do placówki.

7)      Nauczyciel ma usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

8)      Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem.

9)      Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Powinien zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominać i dawać przykład. 

10)  Nauczyciel ma zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

11)  Nauczyciel ma dopilnować, aby dzieci nie przynosiły do placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek ani nie zabierały do domów rzeczy z oddziału przedszkolnego.

12)  Nauczyciel ma obowiązek wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę - w czasie przerwy, a w razie konieczności również podczas zajęć (można w tym czasie przeprowadzić np. krótką gimnastykę).

13)  Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą jakiekolwiek przybory sportowe lub inne pomoce, należy je po każdym użyciu dokładnie czyścić lub dezynfekować i odnotować w stosownym rejestrze.

14)   Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

15)  Organizowane wyjścia poza teren placówki muszą być zgodne z wytycznymi GIS z zachowaniem dystansu.

16)  Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu.

17)  Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa w jednym czasie.

 

BIBLIOTEKA

1)      Zapewnia się nauczycielowi biblioteki, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne) i preparatów do dezynfekcji rąk.

2)      Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.

3)      Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

4)      Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.

5)      Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

6)      Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem dezynfekującym

7)      Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

8)      Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

9)      Wyznacza się salę na górze jako miejsce składowania oddawanych książek. Książki te umieszcza się na stolikach oznaczonych datą przyjęcia. Okres kwarantanny dla książki trwa 2 dni.

 

STOŁÓWKA /_ŻYWIENIE

1)      Przy organizacji II śniadania i obiadu w szkole (stołówka szkolna), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności.

2)      Przy stolikach zachowuje się odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami spożywającymi posiłki.

3)      Pracownik wydając posiłek, podaje dziecku sztućce.

4)      Spożywanie posiłków będzie odbywało się w systemie zmianowym celem zachowania bezpiecznej odległości przy stolikach.

5)      Pracownik obsługi wietrzy pomieszczenie, dokonuje dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł w jadalni po każdej grupie.

6)      Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać (wpis w odpowiedni rejestr).

 

PLAC ZABAW I TEREN PRZYSZKOLNY

 

1)      Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są, w miarę możliwości, na w terenie przyszkolnym, stosownie do warunków atmosferycznych, z zachowywaniem dystansu 1,5 m pomiędzy ćwiczącymi.

2)      Korytarz szkolny, w którym odbywają się lekcje wychowania fizycznego jest myty i zdezynfekuje się podłogi, powierzchnie dotykowe, sprzęt sportowy po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

3)      Podczas zajęć należy ograniczać do niezbędnego minimum ćwiczenia i gry kontaktowe, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.

4)      Plac zabaw i teren przyszkolny są udostępnione tylko dla uczniów szkoły. Po zajęciach szkolnych tereny szkolne (plac zabaw) są zamknięte.

 

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZEN IA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 

1)         Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 (duszność i, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki – sala (na górze).

2)         Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 1,5 m odległości.

3)         Nauczyciel zawiadamia Dyrektora/ Kierownika o zaistniałej sytuacji.

4)         Dyrektor/kierownik lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

5)         Dyrektor/Kierownik zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.

6)         Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi/kierownikowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki – sala (na górze).

7)         Dyrektor/ Kierownik kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

8)         Dyrektor/ Kierownik bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

9)  O osobach objętych kwarantanną decyduje Inspektor Sanitarny.     

 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 

1)         Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego szkoła będzie czynna dla uczniów wg planu zajęć od godziny 7.45. -13.30. Ograniczony czas pracy szkoły wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego.

2)         Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

3)         Do szkoły będą wpuszczane osoby z zewnątrz (nie dotyczy uczniów) tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

DOKUMENTOWANIE PODJĘTYCH W SZKOLE DZIAŁAŃ

 

 Wszystkie czynności prowadzone przez pracowników w szkole są monitorowane. Pracownicy prowadzą rejestr działań. W dokumentacji szkoły zostają rejestry:

1)rejestr pomiaru temperatury pracowników i uczniów o podwyższonej temperaturze,

2) rejestr dezynfekcji wejścia do szkoły oraz korytarza,

3) rejestr wietrzenia sali,

4) rejestr prac porządkowych i dezynfekcji pomieszczeń,

5) rejestr dezynfekcji łazienki,

6)rejestr dezynfekcji zabawek,

7) rejestr dezynfekcji sprzętu sportowego.

 

Napiane przez Dorota Marchewka, dnia 2020-09-01 o godzinie 20:21:23
1 2 3 4 ... 55 56