Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie
Strona główna Galeria Kontakt S.P. w Nowym Żmigrodzie
Akademia aktywnych obywateli

Rodzice Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie uzyskali dofinansowanie na realizację inicjatywy „Dzieci w świecie przyrody”.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Projekt, realizowany w okresie od 15.04.2016r. do 22.06.2016r. obejmie wsparciem uczniów Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie, ich rodziców oraz mieszkańców wsi Stary Żmigród.

Celem projektu jest:

- wdrożenie dzieci do działań proekologicznych;

- zaangażowanie i integracja całej społeczności lokalnej;

- wzrost estetyki najbliższej okolicy;

- wdrożenie dzieci do pracy w grupie.

Zakłada się, że w ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- warsztaty przyrodniczo – ekologiczne;

- wyjazdowe warsztaty przyrodnicze;

- wykonanie pasa zieleni wokół szkoły;

- piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

 

Operatorzy projektu:

Napiane przez Dorota Marchewka, dnia 2014-11-05 o godzinie 22:36:57