Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie
Strona główna Galeria Kontakt S.P. w Nowym Żmigrodzie
Regulamin konkursu plastycznego Magurskiego Parku Narodowego

KONKURS PLASTYCZNY MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Edycja V – „W lesie i o lesie”

 

REGULAMIN

 

 

1.      Organizatorem konkursu jest Magurski Park Narodowy.

2.      Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i gorlickiego.

3.      Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria klasy I – III, II kategoria klasy IV – VI.

4.      Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (akwarele, farby plakatowe, pastele, ołówek, węgiel, wycinanka, itd.).

5.      Prace muszą być wykonane samodzielnie. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy nie będzie ona oceniana.

6.      Każda praca musi być zatytułowana.

7.      Jeden uczestnik może przysłać jedną pracę.

8.      Prace powinny być nadsyłane przez szkoły, a nie przez poszczególnych autorów.

9.      Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 5 najlepszych prac w danej kategorii wiekowej.

10.  Koperty, w których nadsyłane będą prace powinny być opatrzone pieczęciami szkoły.

11.  Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora (w formie słowa i dowolnej liczby) – nie wolno podpisywać prac imieniem i nazwiskiem.

12.  Do pracy należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną powyższym godłem kopertę, w której należy umieścić kartkę z danymi autora - imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, imię i nazwisko opiekuna, szkołę i krótkie podpisane oświadczenie, że jest się autorem nadesłanej pracy, posiada się do niej prawa autorskie i zezwala MPN na dowolne, wielokrotne i nieodpłatne jej wykorzystanie we własnych wydawnictwach i materiałach edukacyjnych z zaznaczeniem nazwiska autora.

13.  Nadsyłając prace na konkurs plastyczny i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez Magurski Park Narodowy. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

14.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na różnych wystawach, z zaznaczeniem nazwiska autora.

15.  Nadesłane prace nie będą zwracane.

16.  Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2010r.

17.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2011r.

18.  Prace oceniane będą przez niezależną komisję konkursową powołaną przez dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

19.  W konkursie oceniana będzie oryginalność interpretacji tematu i tytułu pracy oraz zaakcentowania problemu wody w środowisku, technika wykonania i estetyka pracy.

20.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Napiane przez Admin, dnia 2010-12-05 o godzinie 21:01:41